LAB-Control Qualitat

LAB-CONTROL-QUALITAT_web

El nostre departament de LAB-Control de Qualitat està equipat amb tota maquinària, eines, útils, etc. per poder desenvolupar les diferents feines encomanades dins aquesta àrea, les quals són: el control de la matèria primera, el control dels processos interns d’elaboració i embotellat i, garantir el compliment de tots els paràmetres qualitatius establerts dins la nostra norma ISO 9001:2008.
Una altra feina important d’aquest departament és la millora dels nostres productes a través de la recerca i desenvolupament de nova matèria primera.

La recerca és un factor important pel desenvolupament del treball assignat per diferents requeriments de clients.
Per a totes aquestes feines i processos tenim en disposició un cromatògraf de gasos, un cromatògraf de líquids o HPLC, un espectrofotòmetre IR, un espectrofotòmetre UV-vis, un destil•lador amb un densímetre automàtic, un Ph-metro, un conductímetre, i altres eines essencials de laboratori.

Certificat ISO Català
Certificado ISO Castellano
Zertifikat ISO Deutsch

EMPRESA